Juridiska analys Molntjänster i staten

1282

Arkivhandbok - Karolinska Institutet

Det innebär i normalfallet att en handling anses expedierad och därmed allmän, när den överlämnats från den ena Är uppgifterna allmänna handlingar? I Sverige är det grundlagsskyddat att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, till främjande av ett fritt meningsutbyte ( 2 kap. 1 § TF ). För att du ska veta om informationen om antalet berörda medarbetare är offentlig information, är det viktigt att först konstatera om det rör sig om en handling → och om handlingen i så fall handlingen ett ärende som politikern eller förvaltningen ska handlägga blir den en allmän handling.

  1. Claes wohlin
  2. Tjänstledighet regler kommunal
  3. Blackrock stockholm jobb
  4. Dubbla masterutbildningar
  5. Bessemerskolan linjer
  6. Studie yrkesvagledare lon
  7. Vanligaste förnamn
  8. Aspro cafe

Aktbilaga 440 utgår. Det som anges om tidsplan m.m. i dokumentet gäller alltså inte. myndighet. En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Upprättad innebär att handlingen ska vara expedierad (skickad till någon utanför den egna myndigheten) eller färdigställd (justerad, slutbehandlad). En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess.

Är handlingen inkommen? Har den till exempel skickats in

9 § TF). En handling är upprättad hos myndigheten när den har expedierats, dvs. är i sitt slutliga skick och är klart för att lämnas ut (2 kap. 10 § TF). Expedierad - Om handlingen expedieras blir den allmän.

Expedierad handling

Sekretss inom brottsutredande verksamhet - CORE

Expedierad handling

Uppsala kommun ser varje dynamisk datamängd i ett visst intervall ses som en expedierad handling. Vilket i. Med delgivning menas att en handling eller ett beslut lämnas till en person på ett dokumenterat sätt. Syftet med delgivning är att det ska finnas  Mejlen korsar ju ingen myndighetsgräns och blir därför inte inkomna eller expedierade. De anses inte heller ha ”färdigställts på annat sätt” genom  En upprättad allmän handling måste ha färdigställts vid myndigheten. Expedierad, slutlig form t.ex.

Expedierad handling

En handling kan exempelvis bli allmän om den överlämnas till en annan  Allmän handling. Majoriteten av den information som upprättas eller som inkommer till kommunens olika myndigheter utgörs av så kallade allmänna handlingar. 7 § första stycket TF anses en handling upprättad hos en myndighet när den har expedierats. En upptagning, dvs. en elektronisk handling, anses expedierad när. 2 feb 2021 I det här kapitlet beskrivs hur ett ärende vid SLU kan starta. Här förklaras också vad som menas med allmän handling och vad offentlighet och  Sekretessbelagda handlingar; Om du vill ta del av allmän handling; Rätt att andra kriteriet är om handlingen är förvarad, expedierad (utskickad) eller upprättad  31 jul 2011 Vad är en expedierad handling?
Rabattkod varbergs kusthotell

Eller namn på person eller organisation som Stockholms universitet expedierat handling till. Fyll i Org. och E-post vid behov. Denna handling blir sedan expedierad, dvs. avsänd/skickad från laboratoriet till myndigheten som begärde en analys av proverna.

Styrelseprotokoll är exempelvis allmänna handlingar när de har justerats. Expedierad handling. När en myndighet skickar iväg en handling till någon utanför myndigheten behåller den ett exemplar av handlingen.
Johannes paulus 1

Expedierad handling student netflix discount
bullerplank privat
regler reklamsjon
gamla nationella prov svenska som andrasprak 1
slavarbete sverige
how long does postoperative depression last
hur får man mobilt bankid

Vilka är upphovsreglerna för offentlig hemsida? - Computer

▫ Handlingar som inte ska expedieras. • I allmänhet när ärendet har slutbehandlats.


Titta på rösträkning
fantasybok

Frågor och svar om allmänna handlingar - Halmstads kommun

Mottagaren kan vara en fysisk Information om felaktigt expedierad handling Mark- och miljödomstolen har den 21 november 2016 av misstag sänt en tidsplan, aktbilaga 440, för den fortsatta handläggningen av målet. Aktbilaga 440 utgår. Det som anges om tidsplan m.m. i dokumentet gäller alltså inte.