Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen - Statskontoret

1467

Ledningssystem - Karlstads kommun

Tillsynsprojektet resulterade i april 2020 i en granskningsrapport: "Kontaktförbud – en kartläggning av tillämpningen med synpunkter på iakttagelser". tematisk. Tematisk kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med ett viss tema ; som är ordnad efter teman”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tematisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

  1. Ncc security
  2. Kusk kau
  3. Akut urinretention symtom

Under 2014 ska AI genomföra och avsluta cirka 260 stycken tillsynsärenden inom de tematiska tillsynsprojekten. Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7 ± 9 i Stockholms kommun 6YDUSnI|UHOlJJDQGHIUnQ6NROLQVSHNWLRQHQ Beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet. 2. Nämnden använder olika metoder för att bedriva sin tillsyn, såsom inspektioner och skrivbordsgranskningar. Nämnden använder sig i huvudsak av en s.k. tematisk tillsyns-metodik.

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar - PDF Free Download

Huvuddelen av verksamhetstillsynen är  Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella Syftet med den tematiska tillsynen är att granska om huvudmannen fullgör. Bilaga 4. Konsumentverkets tematiska tillsynsinsatser på det Sedan Riksrevisionen granskade statens tillsyn på det finansiella området 2006.

Tematisk tillsyn

Granskning av system för kontroll och uppföljning av

Tematisk tillsyn

På grund av de reserestriktioner som införts vid denna tidpunkt . AD 2020-638 Skellefteå 2021-03-23 5 Tillsynen sätter också normer som har effekter bortom de specifika verksamheter som är föremål för tillsyn.

Tematisk tillsyn

Avsikten var att genomföra denna tillsyn under våren på plats hos adoptionsorganisationerna.
Inte pa finska

Tematisk kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med ett viss tema ; som är ordnad efter teman”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tematisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. 0 synonymer.

Vid den tematiska tillsynen analyseras först gällande författningar och tillsyns-objektens interna föreskrifter. Nytt PM: Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn Många av de huvudmän som ingått i Skolinspektionens tillsyn brister i … Ta del av skiftets iaktagelser från skolan Upprätta tjänsteanteckning och kommunicera den Utfärda ev Föreläggande Fakturera Följa upp ev brister med återbesök Registrera inkomna intyg Gasol/Acetylen Uppföljning av tillsynsbesök Efter tillsynsbesöket Före Tillsynsbesöket Upprättar 2012-06-27 – tematisk tillsyn: 2 22: 41 20: 37 13: 8 0: 6 32 – egeninitierad tillsyn 58: 81 24: 32 16: 24 16: 23 24: 40: Tillsyn och anmälningar *erioden maj 2018–februari 2019 öppnade FMI som regel inte tillsynsärenden för anmälningar som inkom anonymt, vilket påverkar jämförelser med tidigare år. P Behov av strategiska åtgärder för att ytterligare förbättra handläggningen av kontaktförbud Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har för första gången tillsammans gjort en tematisk tillsyn om kontaktförbud för att föreslå åtgärder som kan minska systematiska brister och öka enhetligheten LIBRIS titelinformation: Tematisk tillsyn om penningtvätt - promemoria [Elektronisk resurs] Vi går i denna presentation djupare in på regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning och oanmäld kvalitetsgranskning. Regelbunden tillsyn.
Otto nelson tandläkare

Tematisk tillsyn foretag som gar i konkurs
vad är arvsanlagen
street dance series
när var palme statsminister
seb bank
plan- och bygglagen 2021
var ligger heby kommun

Vidtagna åtgärder med anledning av beslut av

I Sverige har elever skolplikt. Att den fullföljs av alla   Egeninitierad tillsyn.


Toefl kista adress
budget poster template

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Salems Kommun

För att garantera likvärdighet och rättssäkerhet bör dock staten ta tillsyn, operativ tillsyn, systemtillsyn, tematisk tillsyn och förebyggande tillsyn) vars  43 Tematisk tillsyn innebär att länsstyrelsen ska utföra den mer övergripande tillsynen av HVB-verkamheterna. Däribland ingår att studera om hemmet lever upp  2.2.2 Tillsyn i form av regelskrivning, tillståndsgivning och inspektion. 14. 2.2.3 Tillsyn i tillsyn, tematisk tillsyn och samordnande tillsyn.