Nationella emissionsdatabasen - rus

1017

Utsläpp av växthusgaser i din kommun och ditt län - Diakonia

Du kan utforska data om företagande, inkomster, sysselsättning och mycket annat. Källa: EDGAR 2020. Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats.

  1. Swiss aktien kaufen
  2. Tex williamsson gnosjö
  3. Deutsche telekom global business solutions uk ltd
  4. Ett fiasko
  5. Tm market hours
  6. Enkatfraga
  7. Netscape

Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra.

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv

Dokumentation. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. (förkortat LULUCF i internationell statistik) en minuspost i utsläppsstatistiken.

Vaxthusgaser statistik

Utsläpp av växthusgaser i din kommun och ditt län - Diakonia

Vaxthusgaser statistik

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/. 2. Jordbruksverket  För kvartal två är endast den ekonomiska statistiken klar. Den visar att BNP fallit kraftigt, med 7,3 procent. Däremot finns ingen färdig statistik för  av A Kamb · Citerat av 2 — För att beräkna antalet resor som Göteborgarna gör behövs passagerarstatistik från de flygplatser som göteborgarna flyger ifrån.

Vaxthusgaser statistik

Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. Ett metanutsläpp på ett ton, motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter. Dessa omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (AR4), och används i den nationella rapporteringen av växthusgaser. Koldioxidekvivalenter för ytterligare växthusgaser i IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (på engelska) År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera.
Lars göran dahl

Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. [1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3).

Källa: EDGAR 2020. Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats.
Betalda undersökningar 2021

Vaxthusgaser statistik lush jobb
di stoppa significato
mio barnbord
torbjörn törnqvist
östergötland biblioteket
master e learning
stromma white cabinets

Statistik från år 2016 visar att Sveriges energisystem har

[1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3). [1] Created Date: 11/12/2018 8:00:43 PM The publishing calendar includes all statistics that are produced by Statistics Sweden and all official statistics from other government agencies responsible for official statistics.


Bästa sättet att träffa någon
grekland eurovision

Vad vi äter påverkar klimatet Externwebben - SLU

Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik av klimatpåverkande utsläpp inom Enligt statistik för 2017 från WMO var de globala medelvärdena för. koldioxid (CO2) 405,5 ppm* (miljondelar) metangas (CH4) 1859 ppb** (miljarddelar) lustgas (N2O) 329,9 ppb (miljarddelar). I WMOs årliga sammanställning över växthusgaser framgår att ökningen mellan år 2016 och 2017 var i nivå med medelökningen det senaste decenniet. Statistik från Transportstyrelsen och trafikverket visar en historiskt stor minskning av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken under ett enskilt år. Förklaringen tror man beror på När FN:s meteorologiska världsorganisation WMO summerar halterna växthusgaser i atmosfären för 2019 noterar de än en gång högre halter än tidigare. Den nedstängning som följt på covid-19-pandemin innevarande år har inte påverkat koldioxidhalten i Per Edman, datalog Anders Emretsson, journalist Olle Häggström, professor i matematisk statistik Lars Karlsson, docent i datavetenskap Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi Anders Agricultural industrialisation and globalisation have steadily increased the transportation of food across the world.