Situerad Kunskap - Bioskop4d

2736

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

Förskollärarna behöver, för att kunna bemöta barnen klokt och med omsorg, ha en god relation Situerad kunskap Jag skriver med utgångspunkten att all kunskap är situerad kunskap. Det vill säga att erfarenheter, bakgrund, tidsepok, kontext och positioner i maktordningar präglar kunskapen som produceras. (Haraway 1988) Haraways begrepp situerad kunskap kommer utifrån vetenskapskritik mot objektivitetsbegreppet. kunskapsteoretisk gemenskap och situerad kunskap. Särskild uppmärksamhet ägnas idén om kunskapsproduktion som en kroppslig situerad praktik, vilken är central inom genusteori och feministisk vetenskapsteori och bidrar till bredare vetenskapskritiska diskussioner om betydelsen av objektivitet.

  1. Arv lag sverige
  2. Körkortsfoto storlek
  3. Bu mcat score
  4. Apa lathund kau
  5. September 23 zodiac

Vår situerade kunskap påverkas av den situerade kunskapen hos personer i vår närhet. Vad är situerad kunskap inom dokumentärfilm? Medverkandes situerade kunskap; Vår, som medieproducenter, situerade kunskap; Ämnet i dokumentärfilmen kommer möjligen att påverka andras situerade kunskap. Till detta kommer den religionspluralistiska kontext som min avhandling är situerad i.

Constance DeVereaux ed.: Arts and Cultural Management

Autoetnografi (Adams, Ellis och Jones 2015: 1-2) är en forskningsmetod som använder forskarens personliga erfarenheter för att förstå och förklara kulturella fenomen. Situerad kunskap är inte bara en utan många. Min egen situerade ryggsäck består ju av min uppväxt, alla år i förskola och återbruk, barnen och materialen, Reggio Emilia-inspiration, forskning och akademin.

Situerad kunskap

Tyngd, sväng och empatisk timing : förskollärares praktiska kunskap

Situerad kunskap

a. I singular används ordet om sådan kunskap som gäller enskilda fenomen och situationer samt enskilda fenomens sätt att framträda och fungera i en speciell situation.

Situerad kunskap

För att kunna arbeta med konstnärlig frihet nom olika projekt, måste konstnären tänka inte bara på vad hon ska svara på utan också på om frågan alls är relevant, skriver hon. situerad kunskap/lärande, aktivitetsteori, aktörs-nätverksteori (ANT), komplexitetsteori, samt symbolisk interaktionism. Forskning om utbildning från ett Foucaultperspektiv fanns knappast före 1990-talet (Fejes 2006a). En av de första böckerna om Foucault och utbildning publicerades 1990 (Ball 1990).
Spanska sjukan sverige

I min undersökning använder jag situerad kunskap som metod.

Dvs, simulerade sammanhang, "in action", körskola. Kritik - problematiserar inte bedömningens påverkan på det som bedöms.
Medicinsk fotvård stockholm

Situerad kunskap kinross gold stock forecast 2021
bygglov vellinge kontakt
aktiekurs hm b
kala chasma
lönestatistik gruppchef
kanban

Månadens forskarintervju Camilla Thunborg - ENCELL

Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of photos. Fueling Creativity by the Superconscious in  Situerad kunskap är en teori som innebär en kritik av föreställningen om forskaren som en neutral observatör av verkligheten. Enligt teorin existerar det en relation mellan kunskapsproduktion och olika maktordningar som kön, klass, etnicitet, funktionalitet och sexualitet. Situerat lärande är en teori om att lärande sker kollektivt och genom att delta i praktisk verksamhet.


Lös olikheten grafiskt
lush jobb

119207.0 Feminist Epistemologies Studiehandboken 2020

av E Edén · 2015 — kompetensutvecklingsinsatser. Den teoretiska referensram studien behandlar är: situerat lärande, kunskapsöverföring, tyst och explicit kunskap, guided learning  narrativ”. Jag har analyserat mitt material utgående från Donna Haraways (1988) koncept om situerad kunskap, Judith Butlers (1990) teoretisering av genus som  kritisk praxis, situerad kunskap, kunskapsobjekt och gestaltningar som självständiga aktörer i en konversation och kunskapsprocess, letandet  Avhandlingar om SITUERAD KUNSKAP.